مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

گیلان و نتیجه شکایت کارکنان شرکت شسکام … بزودی

مخابرات ما در حال تنظیم گزارشی از نتیجه شکایت نیروهای شرکتی مخابرات منطقه گیلان است. از آنجا که قول داده بودیم روز پنجشنبه و یا جمعه این مطلب را منتشر کنیم، این پیش خبر تنظیم شد تا دوستان بدانند از یاد نرفته اند.این مطلب، نوشته شده و آماده انتشار است فقط باید بخش هایی از آن دوباره چک شود تا امشب منتشر شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 64 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here