یادداشت ویژه :
سایت مخابرات ما

عکس و مطلب

 • زبون دراز وارداتی- مخابراتی یا ملاحظاتی!
 • مابقی ذخیره مرخصی به همه پرداخت میشود؟
 • راه‌اندازی چند سرویس جدید در مخابرات ایران
 • شما نوشته اید- راه نجات این است.
 • سازمان تنظیم: همکدی بر اساس آمارهای مخابرات انجام شد.
 • ۱۱۸ در خراسان جنوبی مشکل دارد؟
 • امواج جنایت سعودی ها به مخابرات نیز رسید.
 • خراسان شمالی، رضوی، جنوبی!/ آقای دهناد، چرا دیر تصمیم میگیرید؟
 • سردبیر- این ده روز نشان داد، مدیریت بحران نداریم.
 • نماینده تبریز و مکاتبه با دکتر سیدهاشمی؛ برای شرکتی ها
 • فرماندار مشهد از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کمک خواست.
 • ادغام شرکت‌های مخابرات استانی هنوز قطعی نیست.
 • نسیم شمال؛ بوی ذخیره مرخصی از کلام دکتر سید هاشمی.
 • آقای رئیس! چه بی خبر!
 • شما نوشته اید- آقای دکتر! ….!
 • دو نوشته در حال انتشار (خراسان شمالی- جنوبی- رضوی) ،تبدیل شد به یک نوشته!
اسکرول کردن به بالا