مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

همکاری با خبرگزاری مخابرات ما

پایگاه خبری مخابرات ما در نظر دارد برای گسترش فعالیت ها و تقسیم وظایف خود از تمام کارمندان مخابراتی در حوزه های مختلف دعوت به همکاری نماید. این حوزه ها دارای شرح وظیفه و مهارت های مربوط به خود می باشند و از نویسندگی و عکاسی تا طراحی و ایده پردازی را شامل می شوند. با توجه به رسمی شدن پایگاه خبری به همکاران انتخاب شده، مدرک و کارت رسمی مخابرات ما، در حوزه مورد فعالیت داده می شود. چنانچه شما نیز تمایل دارید تا در حوزه های مختلف با مخابرات ما همکاری کنید، راهنما و دستورالعمل زیر را به دقت مطالعه نمایید.

تعاریف:

همکار: فرد یا سازمانی است که در یک یا چند بخش از چارت سازمانی خبرگزاری با آن همکاری می نماید و دارای شرح وظایف و تاریخ شروع و پایان همکاری است.

چارت سازمانی: فلوچارت و جدولی است که اسامی و جایگاه های همکاری مخابرات ما را نشان می دهد. برای دیدن چارت خبرگزاری کلیک نمایید.

شرح مسئولیت: هر بخش از چارت سازمانی دارای وظایفی است که فرد یا سازمانی که در آن جایگاه قراردارد باید به آن واقف باشد. برای دیدن شرح مسئولیت های کلی کلیک نمایید.

فرم همکاری: فرمی است که در آن درخواست  و بخش مد نظر برای همکاری مشخص می شود. برای دریافت فرم کلیک نمایید.

قانون نامه همکاری: صفحه ای است که در آن قوانین خبرگزاری درج شده است و باید مورد پذیرش همکار قرار گیرد. برای دریافت قانون نامه کلیک نمایید.

رزومه: بیان کننده سوابق، پیشینه سوابق تحصیلی، مهارت های شغلی، تجربیات کاری و مهارت های می باشد. رزومه کمک می کند با توجه به مهارت های اصلی و جانبی و علایق بهترین جایگاه انتخاب شود. برای دریافت نمونه ای از یک رزومه کلیک نمایید.

مدارک سازمانی: شامل تصویر شناسنامه، کارت ملی، عکس پرسنلی و کارت شناسایی اداری (کارت پرسنلی)

نحوه همکاری:

برای ارسال درخواست همکاری با مخابرات ما شیوه ای آسان طراحی شده که نقشه گام به گام آن را در زیر مشاهده می کنید.

  1. مطالعه چارت سازمانی و شرح مسئولیت ها
  2. مطالعه قانون نامه همکاری
  3. پرکردن فرم همکاری
  4. تدوین رزومه
  5. آماده کردن مدارک
  6. ارسال مورد 3 و 4 و 5 به ایمیل mokhaberatema@gmail.com
980200cookie-checkهمکاری با خبرگزاری مخابرات ما

نظرات بسته شده است.