مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

مشکلات طرح فیبر در خانه

مخابرات ما- طرج فیبر در خانه، برای فروش سرویس های ftth طراحی شده است.مشکلاتی هم دارد؟

مخابرات ما- مدتی است مخابرات ایران، طرح فیبر در خانه را برای فروش سرویس ftth  در سراسر کشور طراحی کرده است. در مورد ساختار طرح قبلا صحبت کرده ایم اما حرف امروز ما چیز دیگری است. مشکلی که هرگز انتظار وقوعش را نداشتیم!

دوستان می گویند ۷۲ درصد از طرح های فیبر در خانه با مودم رایگان و ۲۸ درصد هم بصورت معمولی ارائه شده است.معنی و مفهوم این جمله این است که مبنای اصلی این طرح مودم رایگان است.بدون مودم ۷۲ درصد از خدمات طرح بلااستفاده است.
در این طرح مودم های فایبرهوم و هواوی در نظر گرفته شده  و خبری که در میانه های هفته گذشته از استانها می رسید نشان می داد مودم برای تحویل به مشتری وجود ندارد. موضوع عجیب کمبود مودم نیست ما در این سرزمین عادت کرده ایم به داستان قیف، بلکه عجیب جمله ای است که از سوی معاونت تجاری به استانها گفته است:
 اگر مودم ندارید طرح های مودم رایگان را غیرفعال کنید تا مودم برسد.
۷۲ درصد از طرح ها در این سرویس غیرفعال می شود تا مودم برسد.معمولا استانها بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مودم نیاز دارند  لذا  تقریبا به ۳۰ هزار مودم نیاز داریم.حالا دو سوال مطرح می شود:
  • چرا شرکتی به بزرگی مخابرات ایران طرحی را آغاز می کند که  ملزوماتش را ندارد؟
  • وقتی می دانید ملزومات طرح آماده نیست چرا تا زمان تهیه مودم طرح به تعویق نیفتاد؟

اطمینان داریم در چارچوب قوانین اداری تمام معاونت ها پاسخ هایی منطقی دارند، شاید کمترین تقصیر به معاونت تجاری برگردد اما وقتی به مخابرات ایران به عنوان یک کلیت نگاه می کنیم هرگز این رفتار برازنده اش نیست! در حقیقت چیزی مثل یک فاجعه است، فاجعه ای که برای همه ما عادی شده !

1442240cookie-checkمشکلات طرح فیبر در خانه

Please rate this

0 1 2 3 4 5

نظرات بسته شده است.