مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

گفتگوی کامنتی-رعایت اصول تجارت سالم, ما را به عدالت نزدیک می کند.

مخابرات ما (سردبیر) – در مطلبی از حقوق دانها خواسته بودیم نظر بدهند.اینجا بود. نوشته ای بود در مورد حرکت دکتر سرائیان در انتقال مسئولیت به استانها برای گرفتن احکام قضائی در جهت حذف مطالبات کارکنان و بازنشستگان و شرکتی ها و …..!

در زیر این مطلب کامنت جالبی از دوست و عضو گرامی سایت نوشته شده بود که برایم بسیار جالب بود.

لطفا حتما کمی با آرامش و دقت بخوانید.

  محمد حاصلی می گوید

سردبیر گرامی

متاسفم
برای این اعمال زشت بسیار متاسفم
بجای اینکه حق و حقوق کارکنان آنهم نه زیاده ، بلکه به اندازه ،
بله به اندازه ای که خود عهد و پیمان بسته اید و بعهده گرفته اید ، را پرداخت کند
بفرموده شما :جناب سراییان دستور پیمان شکنی صادر کرده اند
کدام پیمان ؟
آیین نامه ۸۹
مگر مهم است ؟ بله خیلی مهم
چرا ، آن هم کاغذ پاره ای است که هر روز تعدادی از آنها را پاره میکنند
نه ، کاغذ پاره نیست
چرا هست
نه نیست ، کسانی که پیمان را کاغذ پاره بگیرند و آنرا پاره کنند خیلی کمند
نه زیادند ،
خیر کمند ، عده کمی که ناآگاهند ، نتیجه اعمال را نمیداند ، خط قرمزی ندارند
شاید روی فرش قرمز دنیا راه میروند
نه روی مسیر قرمزند ، پیمان شکن در مسیر قرمز حق شکنی است
نه اینحرفها برای گذشته بوده ، حق چیست ، ما جهانی شده ایم !
نه حق وجود دارد ، و پشتیبانش خدای حق و عادل است
آی آقا ، شما از گذشته جا مانده ای! ، این اصلا ! بیزینس است ، چه ربطی به حق دارد
…..بیزینس ، سه بخشی است ، نمیفهمید ، یعنی تجارت
نه ، مگر قانون کشور و راه و رسم آن عوض شده ، ما برای حق و عدالت برخواستیم
نه ، قانون همان است ، فقط بخاطر بیزینس ، گاهی اجرا نمیشود
…گاهی هم تغییر می یابد ، …گاهی هم تبدیل می شود ، موضوع ساده است ،بیزینس،تجارت
پس عدالت ، اجرای قانون ، وجدان ، آرمان ، اصلا خوبها و خوبیها
…درست و درستیها چه میشود
بنظرم شما مشکل درک و فهم دارید ، آقا جان در تجارت فقط قانون تجارت داریم ولاغیر
آه ، پس هنوز یک قانون هست قانون تجارت ، دیگر چه قانونی
قانون سود ، قانون بهره وری ، قانون وجدان کاری ، قانون عدم غیبت ، حتی یک دقیقه ، قانون…
صبر کنید استاد عزیز ، پس قانونمند است این تجارت
بله ما اصلا براساس قانون بوجود آمده ایم و قانون را هم بوجود آورده ایم ، شاید خود قانون ماییم
بله احتمالا خود قانون شمایید ، اما کدام قانون ، قانون انتخابی شما ،
…قانونی که ناقص شده ، شیر بی یال و دم و اشکم ، که روح عدالت از کالبدش پرواز کرده
حرفهای بو دار میزنید آقا
نه من مخلصم ، یک کلام دیگر : قانون ، اجرا نکردن عدالت ، قانون ظلم ، یا قانون بی قانونی
…..چه کسی طاقت جهنم را خواهد داشت ؟!

توضیح کوتاهی در زیر این کامنت نوشتم که شاید آوردنش در اینجا اشکالی نداشته باشد:

سردبیر می گوید

دوست عزیزم
کاملا به هدف زده اید.
کاملا
همین تجارت برای اجرای خودش به اصولی تکیه دارد که ناخودآگاه به سمت عدالت می رود.
که اگر نرود سند مرگ خودش را امضا کرده است.

سرنوشت امروز ما همین است.مرگ ثروت و تجارت کسانی که قواعد تجارت را رعایت نمی کنند بخاطر سود کوتاه مدن و فوری
همین اصول بهره وری, چیزی غیر از عدالت است؟
بگذریم …. خودش داستانی است که دیگر تقریبا ما را خسته کرده است

واقعا معتقدم هیچکس به تنهایی به بهشت نمی رود. اگر قرار به رفتن باشد باید کار تیمی انجام دهیم.کار انفرادی یا خودخواهی است یا گوشه نشینی.هیچکدام توصیه نشده است.

کسانی که مالک چیزی هستند -مثل سهامداران مخابرات- اگر فکر می کنند که خودشان به تنهایی می توانند سودی حاصل کنند و با خود ببرند سخت اشتباه کرده اند.

اگر دیگران کمکشان نکنند سودی بدست نمی اید.اگر کمک می کنند پس باید سهم خود را نیز ببرند.

این چیزی است که فعلا همه سهام داران از یاد برده اند.

 

نظرات بسته شده است.