وی افزود: از آغاز دولت سیزدهم یکی از برنامه‌‌‌های اصلی سازمان ثبت احوال کشور، پیاده‌سازی توانمندی‌‌‌ها و قابلیت‌‌‌های پیش‌بینی شده در این کارت در کشور است؛ بنابراین با جلساتی که با بانک ملی ایران برگزار شد بر اساس تفاهم‌نامه‌‌‌ای قدم‌‌‌های اصلی برای تحقق این مهم برداشته خواهد شد تا تعداد کارت‌‌‌هایی که نزد مردم و تعداد آنها زیاد و بعضا آزار دهنده است به نوبت در کارت ملی تجمیع شود. وی ادامه داد: برای این تجمیع دستگاه‌‌‌های مختلف به زیرساخت‌‌‌های گوناگون نیاز دارند، اما با بانک ملی ایران تفاهم کردیم، ظرف مدت سه ماه با توجه به کارگروهی که تشکیل شده است نیازهای مربوط به این اقدام را فراهم کنیم و ضمن ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم، این کار در مدت سه ماه انجام شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: هنگامی که این تجمیع کارت بانکی با بانک ملی ایران انجام شود برای سایر بانک‌‌‌ها نیز کار با سهولت بیشتری پیش می‌‌‌رود. در برنامه داریم که سایر کارت‌‌‌های خدماتی که توسط دستگاه‌‌‌های خدماتی به مردم داده می‌شود و مردم از خدمات آنها بهره‌مند می‌‌‌شوند نیز در کارت ملی تجمیع شوند. وی با اشاره به اینکه برای تجمیع کارت‌‌‌های خدماتی نیاز به ایجاد زیرساخت‌‌‌های طرفینی است، افزود: زیرساخت‌‌‌ها تنها مربوط به سازمان ثبت احوال کشور نیست و باید برخی زیرساخت‌‌‌ها در دستگاه‌‌‌های خدمت‌رسان ایجاد شود؛ بنابراین در برنامه داریم که گام به گام پیش برویم تا این پروژه موفق باشد. در برنامه هفتم توسعه هم این امر دیده شده و در حال حاضر در کمیسیون تلفیق مورد تایید قرار گرفته است و با تایید در صحن مجلس ما باید در طول اجرای برنامه این تجمیع را نهایی کنیم.

کارگر تاکید کرد: این موضوع برای مردم هزینه خاصی ایجاد نمی‌‌‌کند بلکه با تجمیع کارت‌‌‌های بانکی و خدماتی در کارت ملی به عنوان یکی از اهداف این اقدام هزینه‌‌‌های مردم کاهش پیدا می‌‌‌کند. در حال حاضر شهروندان برای دریافت کارت‌‌‌های گوناگون هزینه‌‌‌های مختلفی پرداخت می‌‌‌کنند، ولی با تجمیع در کارت ملی تنها با یک کارت نیازهای آنها تامین می‌شود.