مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

مالیات، حقوق و بیمه در سال ۱۴۰۳

مخابرات ما- از سال گذشته بحث تعلق مالیات به کمک های نقدی و رفاهیات کارکنان شرکتی و رسمی مطرح شده است.به همین دلیل آخرین قوانین کسر مالیات را منتشر می کنیم.

منبع خبر : 

موارد معاف از مالیات حقوق و بیمه در سال ۱۴۰۳

موارد معاف از بیمه و موارد معاف از مالیات حقوق ۱۴۰۳، مطابق اعلام سازمان تامین اجتماعی در سایت رسمی این سازمان (www.tamin.ir) عبارتند از:

 • بازخرید ایام مرخصی؛
 • هزینه عائله‌مندی؛
 • هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت؛
 • عیدی و پاداش آخر سال؛
 • مابه التفاوت کمک هزینه مسکن خوار و بار در ایام بیماری؛
 • حق شیر؛
 • پاداش نهضت سوادآموزی؛
 • حق تضمین کسر صندوق؛
 • خسارت اخراج و مزایا پایان کار (سنوات)؛
 • پاداش افزایش تولید

سایر هزینه‌های ثبت شده در فیش حقوقی کارمندان در زمره موارد موارد مشمول بیمه تأمین اجتماعی و حقوق قرار می‌گیرند.

موارد معاف از مالیات حقوق در سال ۱۴۰۳

موارد معاف از مالیات حقوق ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

 1. معافیت سالانه که توسط دولت اعلام می‌شود و برای سال ۱۴۰۳ رقم ۱۴۴ میلیون تومان در کل سال است.
 2. سنوات، خسارت اخراج، حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، حقوق بازنشستگی یا مستمری پرداختی به وراث که به هنگام بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می‌شود.
 3. هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت
 4. عیدی و پاداش آخر سال به میزان یک دوازدهم معافیت سالانه
 5. مزایای غیرنقدی به میزان دو-دوازدهم معافیت سالانه
 6. هزینه‌های درمان – براساس رای ۵۹۱ دیوان عدالت اداری دو هفتم بابت حق بیمه سهم کارگر ابطال و هفت هفتم اعمال می‌گردد.
 7. حقوق نیروهای مسلح
 8. غیر از موارد ذکر شده کلیه‌ی پرداختی‌های مستقیم به کارمندان باید وارد جدول مالیات حقوق شده و مالیات آن از حقوق کارمندان کسر و تا پایان ماه بعد به حساب دارایی واریز گردد.
  سقف مالیات بر حقوق ۱۴۰۳

  در قانون مالیاتی حقوق امسال برای حقوق کارمندان در هر میزان و بازه وجه دریافتی به عنوان حقوق میزان مشخصی و ضریب مشخصی تعین شده است اما کارگرانی که میزان درآمد ماهانه آن‌ها تا ۱۲ میلیون تومان باشد دارای معافیت از مالیات بر حقوق هستند.

  همچنین سقف معافیت سالانه مالیاتی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳، ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان تعیین شد. به این ترتیب، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و همچنین سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال از مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان متغیر است.

  جدول مالیات حقوق ماهیانه ۱۴۰۳
  پله مبلغ حقوق از مبلغ حقوق تا حقوق مشمول مالیات نرخ مالیات مالیات متعلقه مالیات تجمیعی
  اول ۱  ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ %
  دوم ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۱    ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ %     ۴,۸۰۰,۰۰۰       ۴,۸۰۰,۰۰۰
  سوم   ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۱ ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ %      ۱۶,۲۰۰,۰۰۰   ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  چهارم    ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۱ ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰     ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰ % ۲۶,۴۰۰,۰۰۰    ۴۷,۴۰۰,۰۰۰
  پنجم ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۱ بیشتر ۳۰ % x ۴۷/۴۰۰/۰۰۰+x
  جدول مالیات حقوق سالیانه ۱۴۰۳
  ردیف مبلغ حقوق از مبلغ حقوق تا حقوق مشمول مالیات نرخ مالیات مالیات متعلقه مالیات تجمیعی
  اول ۱ ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ %
  دوم ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۱ ۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ % ۵۷,۶۰۰,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰,۰۰۰
  سوم ۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۱ ۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ % ۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  چهارم ۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۱ ۴,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰ % ۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۵۶۸,۸۰۰,۰۰۰
  پنجم ۴,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۱ بیشتر x ۳۰ % x ۵۶۸/۸۰۰/۰۰۰ + x
  • نسبت به مازاد ۱۴۴ میلیون تومان تا سقف ۲۰۱ میلیون تومان در سال، ۱۰ درصد مالیات (۱۰%)
  • نسبت به مازاد ۲۰۱ میلیون تومان تا ۳۳۱ میلیون تومان در سال، ۱۵ درصد مالیات (۱۵%)
  • نسبت به مازاد ۳۳۱ تا ۴۸۹ میلیون تومان در سال، ۲۰ درصد مالیات (۲۰%)
  • نسبت به مازاد ۴۸۹ میلیون تومان به بالا در یک سال، ۳۰ درصد مالیات (۳۰%)

  نکته: سازمان مالیاتی بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۸ مورخ ۹۹/۸/۱۴ وجوهی که بابت بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و سایر مزایای شاغل پرداخت می‌شود، از پرداخت مالیات معاف نموده بود؛ اما در پاسخ به این پرسش که آیا بن کارگری و حق مسکن در سال ۱۴۰۳ مشمول معافیت مالیاتی هستند؟ باید بگوییم: مطابق بند فوق از احکام بودجه ۱۴۰۳، موارد فوق اعم از حق شغل و حق شاغل و سایر موارد مذکور مشمول پرداخت مالیات هستند.

  موارد مشمول بیمه و مالیات کدامند؟

  طبق ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان به صورت سالانه تعیین شده است. تمام پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی که به کارمندان و کارگران تعلق بگیرد و به طور رسمی در فیش آن‌ها ثبت شود باعث می‌شود کارمندان مشمول حقوق و بیمه شوند. مانند حق ایاب و ذهاب، حق غذا، سرپرستی، هزینه تلفن و . . به غیر از معافیت‌های مالیات حقوق ۱۴۰۳ که در بالا ذکر شد.
  این موارد به دلیل آن که توسط کارشناسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی مورد حسابرسی بیمه قرار می‌گیرند، بسیار مهم هستند. خوب است توجه داشته باشید که سقف مزایای مشمول بیمه در هر سال ۷ برابر حداقل حقوق اعلام شده در همان سال است و در صورتی که میزان آن بیشتر باشد افراد از پرداخت بیمه معاف می‌شوند.

  بیمه تامین اجتماعی چیست؟ حق بیمه تامین اجتماعی چگونه پرداخت می‌شود؟

  سازمان تامین اجتماعی به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین سازمان بیمه ای کشور است که وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران، حقوق بگیران و پوشش اختیاری صاحبان مشاغل آزاد را بر عهده داد. بیمه تامین اجتماعی اصلی ترین وظیفه سازمان تامین اجتماعی به حساب می‌آید. هدف بیمه تامین اجتماعی پوشش نیروی کار کشور تامین آن‌ها در مقابل بیماری، از کار افتادگی و بازنشستگی است. استانداردهای این بیمه بر اساس استاندارد‌های سازمان‌های بین المللی تامین اجتماعی مانند سازمان بین المللی کار تدوین می‌شود. در بیمه تامین اجتماعی ایران، حق بیمه تامین اجتماعی با مشارکت دولت، کارفرما و شخص بیمه شده پرداخت می‌شود.

حق بیمه چطور محاسبه می‌شود؟

در مشاغل عادی، مجموع نرخ حق بیمه ۳۰ درصد از کل حقوق و دستمزد و مزایاست و این ۳۰ درصد شامل موارد زیر است:

 • ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما، که وظیفه قانونی پرداخت آن را بر عهدهٔ کارفرماست.
 • ۷ درصد حق بیمه سهم کارمند، که وظیفه قانونی پرداخت آن بر عهده کارکنان است و معمولاً از دریافتی‌های ماهانه کارکنان کسر می‌شود.
 • ۳ درصد حق بیمه بیکاری، که این مورد نیز در عهده قانونی کارفرماست.
حق بیمه اختیاری چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

بیمه اختیاری یکی از انواع بیمه خویش فرما است که مربوط به افرادی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند و مستقیما با عقد قرار داد با سازمان تحت پوشش قرار می‌گیرند. حق بیمه اختیاری شامل ۲۷ درصد حقوق توافق شده را شامل می‌شود. علاوه بر این ۲۷ درصد، دولت نیز ۳ درصد از حق بیمه خویش فرما را طبق قانون تامین اجتماعی پرداخت می‌کند.

مثال: حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲,۱۲۳,۳۱۳ ریال است.

پس حداقل دستمزد ماهانه برای ماه‌های ۳۱ روزه برابر است با:

۲,۱۲۳,۳۱۳ * ۳۱= ۶۵,۸۲۲,۷۰۳

و مبلغ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال بن خواربار و ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال حق مسکن نیز به مبلغ فوق اضافه می‌شود که سرجمع مبالغ فوق می‌شود:

(۱۳,۲۰۰,۰۰۰+۱۰,۸۰۰,۰۰۰ + ۶۵,۸۲۲,۷۰۳) = ۸۹,۸۲۲,۷۰۳

حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳ درصد از مبلغ فوق و برابر است با: ۲۰,۶۵۹,۲۲۱ ریال.
حق بیمه سهم کارکنان به میزان ۷ درصد از مبلغ بالا و برابر است با:  ۶,۲۸۷,۵۸۹ ریال.

درصورتی‌که کارفرما مبالغ دیگری نیز به کارمند پرداخت کند که مشمول کسر حق بیمه باشد، این مبالغ نیز به مبالغ فوق افزوده می‌شود و در محاسبات لحاظ خواهد شد.

 

1510140cookie-checkمالیات، حقوق و بیمه در سال ۱۴۰۳

Please rate this

0 1 2 3 4 5
1 نظر
 1. محمد می گوید

  اصلا مخابرات اعتقادی به حقوق دادن نداره؟! حالا مالیات پیشکش، شما بیا رفاهیات را از فریز در بیار، مابه تفاوت را بده، مالیات هم کسر کن، بالاخره طلافروش ها قشر مظلومن جور انها را کارمند باید بکشه
  اقای سلطانی، چرا پرسنل مخابرات را در فشار‌و تنگ دستی قرار می دید؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 64 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here