مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

آنچه در انتظار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین شرکت مخابرات است

 مخابرات ما- آنچه در انتظار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین شرکت مخابرات است

 

مخابرات ما- با عنایت به شروط اعلامی تیم انتخاب وزیران کابینه دکتر پزشکیان، افرادی به دلیل سن بالا از لیست حذف می شوند.مثلا معاون اول رئیس جمهور جایش را به کسی می دهد که قرار بوده وزیری مالی-اقتصادی شود.گفته می شود طیب نیا ممکن است معاون رئیس جمهور شود.

در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظاهرا همه چیز به روشنی و در آرامش بسته شده ولی باید نظر مجلس هم تامین شود. از آنجا که بر اساس گفتگوهای مخابرات ما با طیفی از نمایندگان مختلف که در مجلس قدرت جریان سازی مفیدی دارند انتظار داریم شخصیت منتخب برای وزارت ارتباطات مشکل زیادی نداشته باشد.

با این وضعیت، مخابرات ما با همکاری دوستانش و به حسب وظیفه ،مسیرهای گفتگو و ارتباطی را باز کرده تا آنچه همکاران و دلسوزان ضروری می دانند به شخصیت های موثر انتقال دهد.

1529400cookie-checkآنچه در انتظار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین شرکت مخابرات است

Please rate this

0 1 2 3 4 5

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 64 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here